h1

h2

h3

h4

h5
h6

Projekte

Letzte Einträge:
2021-01-24
04:03
6G0: Großgeräte: Materie (2015 - 2020) [G:(DE-HGF)POF3-6G0]
2021-01-24
04:03
ZnPd/ZnO-Katalysatoren: Aufklären dynamischer Materialänderungen von ZnPd/ZnO-Katalysatoren in der Methanol-Dampfreformierung auf atomarer Ebene - HE 7191/7-1 (01.04.2021 - 31.03.2024) [G:DFG:DD000488]
2021-01-24
04:03
329H: Addenda (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-329H]
2021-01-24
04:03
319H: Addenda (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-319H]
2021-01-18
04:03
899: ohne Topic (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-899]
2021-01-18
04:03
890: ohne Programm (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-890]
2021-01-18
04:03
800: Programmungebundene Forschung (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-800]
2021-01-18
04:03
6G14: GSI LKII Anlagen im Aufbau (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-6G14]
2021-01-18
04:03
6G13: Accelerator of European XFEL (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-6G13]
2021-01-18
04:03
6G12: FAIR (GSI) (2021 - 2026) [G:(DE-HGF)POF4-6G12]